suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

EU-/ETA maassa valmistuneen eläinlääkärin ilmoitus eläinlääkärinä toimimisesta Suomessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on tietyin edellytyksin oikeus tarjota eläinlääkäripalveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa. Tällöin ei edellytetä eläinlääkäriksi laillistamista, vaan ilmoitus Ruokavirastolle riittää. Satunnaisia ja väliaikaisia oikeuksia voi hakea silloin, jos toisessa EU/ETA -maassa eläinlääkärinä työskentelevä aikoo harjoittaa eläinlääkärin ammattia Suomessa vain osan vuotta, esim. kesäna ajan tai muutamia päiviä vuodessa.

Palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa heti, kun ennakkoilmoitus vaadittuine liiteasiakirjoineen on tehty. Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se voidaan tarvittaessa tehdä uudestaan.

Toimi näin

Hakija tekee ennen eläinlääkäripalvelujen tarjoamista kirjallisen ilmoituksen Ruokavirastolle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

- palvelujen tarjoajan koko nimi, syntymäaika ja yhteystiedot

- palvelujen tarjoamisen suunniteltu kesto ja toistuvuus sekä se, millä alueella palveluja pääasiallisesti aiotaan tarjota.

Mikäli ilmoitus tehdään ensimmäistä kertaa, ilmoitukseen tulee liittää:

- hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja (esimerkiksi passi)

- todistus ilmoituksen tekijän vakuutusturvasta tai vastaavasta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta (voimassaoleva vakuutustodistus)

- asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi, että ilmoituksen tekijällä on voimassa oleva oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärin ammattia kyseisen EU- tai ETA-valtion alueella ja onko tätä oikeutta rajoitettu (= viranomaistodistus). Viranomaistodistus ei saa olla vuotta vanhempi.

Jos edellä tarkoitetut asiakirjat eivät ole ruotsin- tai englanninkielisiä, niihin on liitettävä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös.

Mikäli kyseessä on uusintailmoitus, hakijan tulee toimittaa

- asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi, että ilmoituksen tekijällä on voimassa oleva oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärin ammattia kyseisen EU- tai ETA-valtion alueella ja onko tätä oikeutta rajoitettu (= viranomaistodistus). Viranomaistodistus ei saa olla vuotta vanhempi.

- yksityiskohtaiset tiedot ilmoituksen tekijän vakuutusturvasta tai vastaavasta ammatillista vastuuta koskevasta suojasta (kopio vakuutustodistuksesta)

Kenelle ja millä ehdoin

Hakija saa ilmoituksen perusteella toimia eläinlääkärinä Suomessa, jos:

- Hakija on Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen.

- Hakijalla on laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärinammattia jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa.

- Hakija toimittaa jäljempänä mainitut asiakirjat ilmoituksen yhteydessä.

Palvelu on maksullinen.

Hinnasto löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.


Määräaika

Hakijan tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastolle ennen eläinlääkäritoiminnan aloittamista Suomessa.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa ilmoitusen vastaanottamisesta tai, jos ilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat ovat puutteelliset, siitä kun hakija on toimittanut asian ratkaisemiseksi tarvittavat asiakirjat Ruokavirastolle.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa yhden vuoden.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 27.1.2020