suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Etuajo-oikeudet saariston lautoille

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lainsäädäntö antaa tietyille ajoneuvoille ja kuljetuksille automaattisesti oikeuden etuajo-oikeuskaistan käyttöön lautan lastauksessa. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus voi myöntää etuajo-oikeuksia joko suoraan vakinaisen kotipaikan perusteella tai riittävän tarpeen perusteella. Riittävä tarve voi olla esimerkiksi yritystoimintaan liittyvät kiireelliset ajot, työmatkat tai viranomaistoimintaan liittyvät matkat. Myös mantereelta saaristoon suuntautuvat työmatkat voivat olla peruste etuajo-oikeuden myöntämiselle. Houtskarin, Norrskatan, Iniön ja Hailuodon saarissa vakinaisesti asuville myönnetään hakemuksesta etuajo-oikeus. Paraisten ja Kemiönsaaren muissa saarissa sekä Skåldössä, Hiittisissä/Rosalassa ja Kustavin Vartsalassa vakinaisesti asuville etuajo-oikeus voidaan myöntää työmatkoja varten.

Etuajo-oikeusluvan voi saada maantielautoille, jotka liikennöivät Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Norrskatan, Houtskarin ja Iniön saariin, Kemiönsaaren kunnan Hiittisten saareen, Kustavin kunnan Vartsalan saareen, Hailuodon saareen ja Raaseporin kaupungin Skåldön saareen sekä yhteysalukselle, joka liikennöi Paraisten kaupungin Houtskarin ja Iniön välillä. Muille yhteysaluksille ei myönnetä etuajo-oikeuksia.

Yksityishenkilöille myönnetään lähtökohtaisesti yksi kilpipari henkilöä kohti ja useampi vain perustellusta syystä. Yrityksille myönnetään kilpiä toiminnan ja ajoneuvojen lukumäärän perusteella osoitetun tarpeen mukaan. Etuajo-oikeutta osoittavat kilvet ovat väriltään punaisia. Keltainen kilpi on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön.

Etuajo-oikeutta saavat käyttää ainoastaan päätöksessä mainitut henkilöt ja päätöksessä mainittuihin ajoihin. Yritykselle myönnettyä etuajo-oikeutta saavat käyttää kaikki yrityksen palveluksessa olevat henkilöt yrityksen ajoihin. Päätös tai oikeaksi todistettu jäljennös siitä on oltava autossa mukana, kun vedotaan etuajo-oikeuteen. Muilla matkoilla on käytettävä tavalliselle liikenteelle tarkoitettua kaistaa. Kilvet on etuajo-oikeutta käytettäessä oltava kiinnitettyinä päätöksen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

ELY-keskus tilaa kilvet valmistajalta. Kilpien hinnoista ja laskutuksesta toimitetaan erilliset ohjeet päätöksen yhteydessä, ja ohjeet löytyvät myös viraston Internet-sivuilta. Tilapäisissä etuajo-oikeuksissa ELY-keskus lainaa etuajo-oikeuskilvet, jotka on palautettava ELY-keskukselle välittömästi tilapäisen etuajo-oikeuden päättymisen jälkeen. Lainatut etuajo-oikeudet tulee aina palauttaa kunnalle.

Toimi näin

Perehdy huolellisesti etuajo-oikeuksien myöntämisperusteisiin. Täytä verkkosivuilta löytyvä hakulomake. Perustele hakemus huolellisesti.

  • Mikäli haet etuajo-oikeutta vakituisen asuinpaikan perusteella, ilmoita hakemuksessa kotipaikkasi.
  • Mikäli haet etuajo-oikeutta työmatkan perusteella ja asut Paraisten tai Kemiönsaaren muissa saarissa, Skåldössä, Hiittisissä/Rosalassa tai Kustavan Vartsalassa, liitä hakemukseen työnantajan todistus työsuhteesta sekä muut asiaan liittyvät tarpeelliset tiedot. Etuajo-oikeutta voi hakea perhekunnittain.
  • Ammatinharjoittajien, liikkeenharjoittajien ja yritysten osalta on selvitettävä, minkä luonteista ja kuinka laajaa toiminta on, ilmoitettava mahdolliset toimeksiantajat ja sopimukset, sekä missä työkohteet sijaitsevat. Yritysten tulee myös ilmoittaa työntekijöiden ja autojen lukumäärä sekä milloin toiminta on alkanut. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi pyytää lausunnon kunnalta tarpeen vaatiessa.
  • Hakemuksen liitteeksi tulostetaan viran puolesta tarpeelliset todistukset (kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote tai ote yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä).

Etuajo-oikeuden uudistamista haetaan samalla tavalla kuin uutta etuajo-oikeutta. Uudistushakemus on perusteltava samalla tavalla kuin uusi hakemus. Etuajo-oikeutta voidaan myös hakemuksesta muuttaa.

Toimita hakemus Varsinais-Suomen ELY-keskukseen (PL 236, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi)

Kenelle ja millä ehdoin

Vakinaisen asuinpaikan perusteella myönnettävät etuajo-oikeudet:

Houtskarin, Norrskatan, Iniön ja Hailuodon saarissa vakinaisesti asuville myönnetään hakemuksesta etuajo-oikeus. Myös sellaisten saarien asukkaille, joiden vakinainen asuinpaikka sijaitsee yhteysalusmatkan takana, myönnetään etuajo-oikeus.

Työmatkan perusteella myönnettävät etuajo-oikeudet :

Paraisten ja Kemiönsaaren muissa saarissa sekä Skåldössä, Hiittisissä/ Rosalassa ja Kustavin Vartsalassa vakinaisesti asuville etuajo-oikeus voidaan myöntää työmatkoja varten.

Riittävän tarpeen mukaan myönnettävät etuajo-oikeudet:

Riittävä tarve voi olla esimerkiksi yritystoimintaan liittyvät kiireelliset ajot, työmatkat tai viranomaistoimintaan liittyvät matkat. Esimerkiksi liikkeen tai ammatin harjoittamiseen liittyvät kiireelliset ajot, nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetusten hoitaminen, hälytysluonteiset tehtävät tai muut vastaavat matkat voivat olla riittäviä syitä etuajo-oikeuden myöntämiselle. Myös mantereelta saaristoon suuntautuvat työmatkat voivat olla peruste etuajo-oikeuden myöntämiselle.

Tilapäiset ja lainattavat etuajo-oikeudet:

Mikäli tarve etuajo-oikeudelle on luonteeltaan tilapäistä, Varsinais-Suomen ELY-keskus voi myöntää tilapäisen etuajo-oikeuden. Tilapäinen etuajo-oikeushakemus on perusteltava edellä mainitulla tavalla. ELY-keskus voi myös myöntää kunnille lainattavia etuajo-oikeuksia. Kunta voi harkintansa mukaan lainata etuajo-oikeuksia. Lainattavat etuajo-oikeudet on tarkoitettu ensisijaisesti matkoille, jotka ovat lyhytkestoisia eivätkä siedä viivytystä. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan henkilökunnan kiireelliset työmatkat.

ELY-keskus tarkastaa hakijoiden antamat tiedot.

Etuajo-oikeutta tai sen käyttämiseen oikeuttavia kilpiä ei saa luovuttaa toiselle. Mikäli etuajo-oikeuden perusteena olevat olosuhteet muuttuvat, etuajo-oikeuden voimassaolo lakkaa. Päätös ja etuajoon oikeuttavat kilvet on tällöin välittömästi palautettava ELY-keskukselle. Mikäli etuajo-oikeuden ehtoja rikotaan, ELY-keskus voi antaa etuajo-oikeuden haltijalle huomautuksen tai peruuttaa etuajo-oikeuden kokonaan.

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Myös lisäpäätös ja tilapäinen etuajo-oikeuspäätös ovat maksullisia. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.

ELY-keskus tilaa kilvet/tarrat, kilpivalmistaja lähettää kilvet/tarrat ja laskun niistä asiakkaalle.


Määräaika

Hakemuksia otetaan käsittelyyn sitä mukaa kuin niitä saapuu. Puutteellisesti täytetty hakemus käsitellään vasta, kun hakemus on täydennetty puuttuvilla tiedoilla.

Käsittelyaika

Hakemusten käsittely kestää n. 2-3 viikkoa. Ruuhkatilanteissa käsittely saattaa olla hieman pidempi. Puutteellisesti täytetty hakemus käsitellään vasta, kun hakemus on täydennetty puuttuvilla tiedoilla.

Voimassaoloaika

Etuajo-oikeus maantielautalle tai yhteysalusvälille Houtskari-Iniö myönnetään enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lupa myönnetään päätöspäivämäärästä tai muusta asiakkaan ilmoittamasta ajankohdasta lähtien. Tilapäinen etuajo-oikeus myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. ELY-keskus voi myöntää hakemuksesta kunnille lainattavia etuajo-oikeuksia lyhytkestoisille matkoille, jotka eivät siedä viivytyksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotEtelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 19.12.2019