suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Etsivä nuorisotyö

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa.

Etsivä nuorisotyö on se taho, joka toimii yhdessä nuoren kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa eteenpäin. Etsivää nuorisotyötä tehdään nuoren omista lähtökohdista, hänen toiveitaan ja tavoitteitaan kunnioittaen. Jokaiselle nuorelle ohjauksen ja tuen tarve on yksilöllinen. Nuori voi tarvita ohjausta ja tukea muun muassa ammatinvalinnassa, koulutukseen tai muihin palveluihin hakeutumisessa, elämänhallinnan kehittämisessä, oman elämän suunnan löytämisessä tai asiointiin viranomaisverkostoissa.

Etsivä nuorisotyöntekijä on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki voi olla konkreettista apua lomakkeiden täytössä tai viranomaisasioinnissa tai se voi olla tulevaisuuden ideointia yhdessä. Työ perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Toimi näin

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse tai joku nuoren lähipiiristä (vanhemmat, kaverit).

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse soittaen, tekstiviestillä tai WhatsAppilla sekä sähköpostilla tai facebookin kautta.

Yhteydenotto voi tulla myös yhteistyökumppaneilta. Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ja toisen asteen oppilaitokset ovat velvollisia ilmoittamaan etsivälle nuorisotyölle kaikki alle 25-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet nuoret. Myös muilla viranomaisilla on oikeus ilmoittaa tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos arvioivat sen tarpeelliseksi. Ilmoitukset tulevat etsivälle nuorisotyöntekijälle, joka on yhteydessä nuoreen ja tarjoaa mahdollisuutta vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 27.5.2019