suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sotkamon kunta

Etsivä nuorisotyö

  • Palvelu
  • Sotkamo
  • Julkinen palvelu

Etsivä nuorisotyö luo kontaktin kohderyhmän nuoriin, joita olemassa olevat palvelut eivät tavoita, mutta heille on hyötyä palveluiden käytöstä. Tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Tällöin heille voidaan antaa välitöntä apua ja/tai ohjata heitä muiden palvelujen piiriin. Pääsääntöisesti kohderyhmänä ovat ne nuoret, jotka ovat putoamassa koulutuksesta, armeijasta tai työmarkkinoilta sekä ovat jääneet niiden ulkopuolelle.

Tavoitteena on saada nuori osallistumaan ja sitoutumaan sekä ottamaan vastuun omasta elämästä. Työn ideana on, ettei nuori jää ajelehtimaan tyhjän päälle vaan hän saa tukea ja ohjausta yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti pysyen palvelujärjestelmän ulottuvissa.

Toimi näin

Ilmoituksen nuoresta, jonka elämäntilanteesta huoli herää, voi tehdä etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön työntekijät etsivät nuoria lähiöistä, nuorisotiloilta, vapaa-ajanviettopaikoista sekä yhteistyökumppaneiden kautta (mm. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi, paja, yhdistykset, Time out).

Työntekijät kartoittavat nuoren tarpeita, osaamisia ja taitoja. Näiden pohjalta ohjataan nuorta koulutus-, työ- ja harrastustoiminnan piiriin. Kontaktikertoja on useita ja niiden kesto vaihtelee nuoren tarpeiden mukaan. Ohjausta tehdään nuoren tarpeesta käsin; mm. kotona, koulussa, työpajalla, nuorisotaloilla ja toiminta perustuu nuoren vapaaehtoiseen osallistumiseen. Työ perustuu ensisijaisesti nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 13 – 28 -vuotiaita Sotkamossa olevia nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Saatetaan yhteen nuorten palvelujärjestelmien toimijat. Hyödynnetään nuorisotakuun tuomia mahdollisuuksia kunnassa ja yhteistyö verkostossa esim. ”Yhteiset nuoret” verkostossa sekä Väliasema – raide tulevaisuuteen tuomia mahdollisuuksia. Väliasema on yksi niistä matalankynnyksen palveluista, johon etsivä nuorisotyöntekijä voi nuoren ohjata.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa, ase- tai siiviilipalveluksensa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSotkamon kunta
Palvelusta vastaaSotkamon kunta
Alue Sotkamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sotkamon kunta
Päivitetty: 17.6.2020