suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Etsivä nuorisotyö

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Etsivä nuorisotyö auttaa lietolaisia alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai haluavat saada tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on läsnä nuorten keskuudessa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen sekä luottamukselliseen aikuiskontaktiin ja on nuorelle vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan nuoren ehdoilla, jotta tämä löytäisi vastauksia kysymyksiinsä ja saavuttaisi tarvitsemansa palvelut. Toiminta on nuorilähtöistä ja nuoren asettamien tavoitteiden mukaista. Etsivän nuorisotyöntekijän kanssa ratkotaan asioita esimerkiksi liittyen opiskelu- ja työnhakuun, itsenäiseen elämiseen ja asunnon hakemiseen, terveydentilaan ja kuntoutukseen, kela-asioihin ja kaikkeen mahdolliseen liittyen yksilöllisesti henkilön elämäntilanteeseen.

Liedon etsivä nuorisotyö järjestää myös nuorille aikuisille avointa ryhmätoimintaa, jossa voi tavata muita ikäisiään.

Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, tai ne voivat hankkia palvelun esimerkiksi järjestöiltä.

Toimi näin

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Yhteydenotto tai ilmoitus etsivään nuorisotyöhön voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai kirjallisesti. Nuori voi ottaa itse yhteyttä suoraan etsivään nuorisotyöntekijään tai yhteyttä voi ottaa sukulainen, kaveri tai viranomainen, joka on huolissaan nuoren tilanteesta. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 25.9.2020