suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Esiopetuskuljetukset

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Paimiossa esiopetuksen oppilas on oikeutettu perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tai kuljetuskorvaukseen, jos matka kotoa esiopetuspaikkaan ylittää kolme kilometriä suuntaansa.

Kuljetus tai korvaus voidaan järjestää myös tilanteessa, jossa oppilaan esikoulumatka on liian vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikään ja muihin olosuhteisiin nähden.

Jos lapsesi on esiopetuksessa Lempilän päiväkodin Leijonat-ryhmässä, hänen kuljetuksensa järjestetään ensisijaisesti koulukuljetusten yhteydessä vuoroliikenteen linja-autoja käyttäen. Jos vuoroliikennettä ei ole käytettävissä, oppilaalle järjestetään joko osittain tai kokonaan kuljetus tilauslinja-autolla tai taksilla.

Mikäli lapsi kulkee esiopetukseen koulukuljetuksella, hänen huoltajansa vastaavat siitä, että hänet saatetaan aina noutopysäkille. Lasta on myös oltava vastassa, kun hän saapuu esiopetuksesta. Esiopetuspaikassa lapsi otetaan vastaan ja opetuksen päättyessä saatetaan kuljetukseen.

Jos lapsesi osallistuu Paimiossa esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatukseen ja hän on oikeutettu maksuttomaan esiopetuskuljetukseen, huoltajalle maksetaan Kelan korvausperusteen mukainen kilometrikorvaus niiltä matkoilta, jotka oppilas kuljetetaan suoraan esiopetukseen tai sieltä kotiin. Mikäli lapsi siis osallistuu täydentävään varhaiskasvatukseen ennen esiopetusta tai sen jälkeen, huoltajat vastaavat itse kuljetuksista varhaiskasvatukseen ja takaisin kotiin. Korvattava matka koskee siis ainoastaan väliä koti-esiopetus tai esiopetus-koti.

Jotta voit saada saattokorvausta, on esiopetusmatkan kulkemisen oltava säännöllistä ja etukäteen kaupungin kanssa sovittua. Oikeuden maksuttomaan kuljetukseen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.

Kuljetuskorvaus huoltajalle on 20 senttiä per kilometri ja se maksetaan lapsen läsnäolopäivien mukaan tammikuussa ja kesäkuussa.

Toimi näin

Jos lapsesi käy esiopetuksessa Lempilän päiväkodin Leijonat-ryhmässä, täytä lomake "Anomus esikoulukuljetuksen saamiseksi" ja toimita se koulutoimistoon. Voit joko lähettää lomakkeen postitse kaupungintalon postiosoitteeseen tai tuoda sen itse koulutoimistoon. Koulutoimisto sijaitsee Paimion kaupungintalon toisessa kerroksessa. Varaathan ajan käynnille etukäteen soittamalla koulutoimiston toimistosihteerille.

Voit toimittaa koulukuljetusanomuksen myös sähköpostitse. Lähetä anomus sähköpostilla koulutoimiston toimistosihteerille. Osoitteen löydät linkistä "Koulupalvelut".

Voit hakea esiopetuskuljetusta myös Wilma-järjestelmän kautta.

Jos lapsesi on oikeutettu kuljetuskorvaukseen, täytä lomake "Sopimus lapsen esiopetuskuljetuksen korvauksesta" ja toimita se sen päiväkodin johtajalle, jossa lapsesi käy esiopetusta.

Lisätietoja esiopetuskuljetuksesta saat linkistä "Paimion kaupungin koulukuljetussäännöt". Esiopetuskuljetuksia käsitellään kohdassa 2.8.

Lisätietoja esiopetuskuljetuksesta antavat myös koulutoimiston toimistosihteeri, varhaiskasvatusohjaaja sekä varhaiskasvatuksen palveluneuvoja palveluaikoinaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Esiopetukseen osallistuva lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetuskuljetukseen tai kuljetuskorvaukseen, jos

  • hänen matkansa kotoa esiopetukseen ylittää kolme kilometriä tai
  • matka on muuten oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Kuljetettava tai korvattava matka koskee ainoastaan kotoa suoraan esiopetukseen tai suoraan esiopetuksesta kotiin kulkemista, ei siirtymisiä täydentävän varhaiskasvatuksen ja kodin välillä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 23.2.2022