suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virolahden kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Miehikkälän ja Virolahden esiopetus.

Esiopetuksessa kaiken toiminnan keskiössä on lapsi. Esiopetus on perusta elinikäiselle oppimiselle ja osa oppimisen polkua: varhaiskasvatus – esiopetus – perusopetus. Esiopetuksen toiminta-ajatuksena on elämän kunnioitus: itsensä ja toisten sekä ympäristön kunnioittaminen. Kannustamme lasta saavuttamaan tietoja ja taitoja, jotka edistävät hänen kehitystään ja myönteistä suhtautumista omaan oppimiseen. Oppimisen ilon avulla vahvistamme itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa sekä harjoittelemme erilaisten ihmisten kohtaamista.

Vertaisryhmän merkitys oppimisessa on tärkeä ja leikin kautta oppiminen keskeistä. Kasvatus, opetus ja kehityksen tukeminen tapahtuu kehityksellisesti ja yksilöllisesti sopivassa toiminta- ja oppimisympäristössä. Tiivis yhteistyö kodin, esiopetuksen ja koulun välillä on onnistuneen esiopetuksen edellytys.

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, jossa opetusta ja kasvatusta ohjaavat opetussuunnitelmat sekä kaikille lapsille laadittavat yksilölliset lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat. Lapsen henkilökohtaisesta suunnitelmasta käy ilmi lapsen kehittymiselle ja oppimiselle laaditut yksilölliset tavoitteet ja tarpeet. Lähtökohtana on, että lasten mielipiteitä opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa kuunnellaan ja heidän identiteettinsä kehittymistä tuetaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVirolahden kunta
Palvelusta vastaaVirolahden kunta
Alue Miehikkälä, Virolahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Virolahden kunta
Päivitetty: 26.10.2021