suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahdessa esi- ja perusopetusta järjestetään Vesilahden yhtenäiskoulussa sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan vain Vesilahden yhtenäiskoululla (luokat 1-9).

Oppilaalle osoitetaan lähikouluperiaatteen mukaan koulu

  • johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt matka
  • jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen

Lapselle on mahdollista hakea myös toissijaista oppilaspaikkaa kunnan muusta koulusta. Toissijaisella oppilaspaikan hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmässä on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Esi- ja perusopetus noudattavat samoja työ- ja loma-aikoja. Esi- ja perusopetuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Toimi näin

Tulevien esioppilaiden huoltajat saavat ohjeet ilmoittautumiseen kirjeitse alkuvuodesta. Ilmoita lapsesi esiopetukseen kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Myös perusopetukseen ilmoittautumisesta lähetetään kirje huoltajille alkuvuodesta. Ilmoita lapsesi perusopetuksen 1. luokalle sähköisesti Wilmassa.

Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat hakevat koulupaikkaa kunnan verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella ja saavat Wilma-tunnukset ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 27.1.2021