suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Esiopetus

  • Palvelu
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan Ulvilan kaupungin päiväkotien ryhmissä sekä joidenkin koulujen yhteydessä. Lisäksi esiopetusta antavat yksityiset päiväkodit. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun Ulvilan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Kaasmarkun lasten esiopetus toteutetaan koulun yhteydessä ns. Pikkulasten koulussa. Esiopetuksen lisäksi Pikkulasten koulun tiloissa järjestetään myös aamu-ja iltapäivätoimintaa (eskareille, ykkös- ja kakkosluokkalaisille) päivittäin tarpeen mukaan. Toiminnan lähtökohtana on lapsi. Moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä herkkyyskaudet ja lapsen tarvitsema aika huomioiden

Toimi näin

Syksyllä alkavaan esiopetukseen haetaan alkuvuodesta. Hakuaika ilmoitetaan erikseen Varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 1.4.2021