suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Esiopetus

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Alue

Saarijärvi
Palvelun kieli: suomi

Maksutonta esiopetusta järjestetään päiväkodeissa.

Esiopetukseen tulee ilmoittautua ja se tapahtuu sähköisesti eDaisy-asiointipalvelun kautta. Mikäli lapsi tarvitsee myös täydentävää varhaiskasvatusta tai esiopetuskuljetusta, sitä haetaan samalla hakemuksella.

Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa.


Toimi näin

Esiopetukseen tulee ilmoittautua sähköisellä edaisy-lomakkeella 10-11 viikoilla. Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen poissaolot.


Kenelle ja millä ehdoin

Vanhemmilla on vastuu ilmoittaa ja tuoda lapsi esiopetukseen.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.


Palvelun toteuttaa: 
Saarijärven kaupunki