suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautjärven kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Rautjärvi
  • Julkinen palvelu

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen. Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Lisäksi oikeus maksuttomaan esiopetukseen on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla ja niillä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa ja neljä tuntia päivässä.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Rautjärven kunnassa esiopetusta järjestetään Simpeleen päiväkodin Kivijärven toimintakeskuksen yksikössä ja asemanseudulla päiväkoti Karhunpesässä. Asemanseudulla esiopetus toteutuu vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena 0 - 2 –luokassa Otsolassa.

Tarvittaessa esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus käyttää myös muita varhaiskasvatuspalveluja. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi laajennettua varhaiskasvatusta ennen tai jälkeen esiopetusta, sitä tulee hakea päivähoitohakemuksella sähköisesti verkkoasioinnin kautta.

Esiopetuksessa noudatetaan esiopetussuunnitelmaa. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Tavoitteena on lapsilähtöisen toiminnan kautta vahvistaa sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten erilaisissa oppimisympäristöissä toisten kanssa.

Esioppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä lähimpään päiväkotiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautjärven kunta
Palvelusta vastaaRautjärven kunta
Alue Rautjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautjärven kunta
Päivitetty: 18.1.2022