suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Rautalampi
  • Julkinen palvelu

Kunnan esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille ja on lakisääteistä ja maksuton vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkua tapahtuvaa opetusta. Esiopetusta tarjotaan 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan helmikuun aikana tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana sähköisesti em. eDaisyn kautta Rautalammin kunnan varhaiskasvatuspalveluiden sivuilta: https://rautalampi.daisynet.fi

Esiopetus toteutetaan valtakunnallisten esiopetuksen perusteiden ja Rautalammin kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetus järjestetään Pentinpellon päiväkodin esiopetusryhmässä ja on osa varhaiskasvatuspalveluita. Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30.

Rautalammin kunnan esiopetussuunnitelma löytyy kunnan nettisivuilta osoitteesta: https://urly.fi/QvL.

Esiopetuksella taataan kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen omien edellytystensä mukaisesti.

Esiopetus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta. Sillä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimaan oppimisen taitoja. Leikki on edelleen keskeisin toimintamuoto esiopetuksessa.

Esiopetuksessa olevien lasten tuen tarpeista vastaa esiopetuksen lastentarhanopettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tukitoimien suunnittelu tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa tukitoimien arviointi tapahtuu monialaisessa yhteistyössä esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan, perheneuvolan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän, psykologin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Kun huoltaja on ilmoittanut lapsen esiopetukseen, lähtökohtana on, että lapsi osallistuu kaikkeen toimintaan. Huoltaja, esiopetuksen lastentarhanopettaja sekä esiopetuksen järjestämiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lasten säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen.

Toimi näin

Lisätietoja esiopetuksesta saa esiopetusryhmän henkilöstöltä puh. 040 178 7016 tai 040 178 7007 ja varhaiskasvatusjohtajalta.

Esiopetukseen osallistuva lapsi on oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen, kun oppilaan koulumatka kotoa tai pysyvästä päivähoitopaikasta on yli kolme kilometriä. Lisätietoja oppilaskuljetuksista saa toimistosihteeri Anu Sjöbergiltä, puh. 040 549 2860.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautalammin kunta
Palvelusta vastaaRautalammin kunta
Alue Rautalampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 31.5.2021