suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Esiopetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan Porin kaupungin päiväkotien ryhmissä. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Lisäksi esiopetusta antavat yksityiset päiväkodit ja koulut. Esiopetus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän normin, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen mukaan laaditun Porin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Porissa esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, joissa on riittävästi esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetusta antavat yksiköt päätetään vuosittain erikseen.

Toimi näin

Syksyllä alkavaan esiopetukseen haetaan alkuvuodesta. Hakuaika ilmoitetaan erikseen Varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jo lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, häntä ei tarvitse hakea erikseen esiopetukseen. Perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa olevat asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen. Lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa tai muusta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 1.8.2019