suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Esiopetus

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Lain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään perusopetukselle määriteltyinä arkipäivinä, mutta esiopetus päättyy aina 31.5. Toimintaa ohjaavat valtakunnallinen esiopetussuunnitelman perusteet ja Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin esiopetusryhmään tai pienryhmään.

Esiopetuspaikka pyritään järjestämään lapsen tuleva koulupolku huomioiden. Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunnan (§81, 24.9.2015) päätöksellä esiopetuksessa olevalle oppilaalle myönnetään esiopetuskuljetus kaupungin osoittamaan lähiesiopetuspaikkaan, kun matkan pituus on yli 3 km tai jos se lapsen ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuisi lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mikäli huoltaja hakee lapselleen esiopetuspaikkaa muusta kuin kaupungin osoittamasta lähiesiopetuspaikasta ei kaupunki järjestä eikä korvaa kuljetuksia.

Ensisijaisesti käytetään julkisia kulkuneuvoja.

Vuorohoitoyksiköihin Saksalaan ja Vilttihattuun ei järjestetä esiopetuskuljetuksia.

Kuljetuksen järjestäminen ei koske esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen osallistuvia lapsia. Lapsen viemisestä ja hakemisesta täydentävään varhaiskasvatukseen vastaavat huoltajat tai heidän valtuuttamansa täysi-ikäinen saattaja.

Toimi näin

Mikkelissä esiopetukseen ilmoittaudutaan joulukuussa sähköisessä eDaisy-asioinnissa. Jokaisesta lapsesta tehdään oma ilmoitus. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla, tarvittaessa ilmoituslomakkeen voi täyttää asiointipisteiden päätteillä. Esiopetuksen ilmoittautumisen yhteydessä kysytään myös kuljetustarve.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon ja tulojen mukainen asiakasmaksu. Esiopetusaika on maksuton.

Perheelle lähetetään päätös esiopetuspaikasta ja mahdollisesta varhaiskasvatuspaikasta maaliskuun loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 8.10.2020