suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Marttilan kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Marttila
  • Julkinen palvelu

Marttilan kunnassa esikoulu sijaitsee Marttilan koulun yhteydessä.

Esiopetukseen laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka pohjalta esiopetusta toteutetaan lukuvuoden aikana. Suunnitelma on ohjeellinen runko, jonka pohjalta rakennetaan tarkempi viikoittainen suunnitelma. Vuosittain esikoulussa tehdään laatukysely lasten vanhemmille.

Esikoulun yhteydessä on Kisarinteen päiväkodin yksikkö Esikko, jonne 6-vuotiaiden päivähoidossa olevien lasten hoito on keskitetty.

Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen niille esikoululaisille, jotka eivät ole päivähoidossa. Kuitenkin niin, että matka lyhintä reittiä kotoa esikouluun on vähintään 3 km. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdensuuntaisen matkan pituus lyhyintä reittiä. Sivistyslautakunta voi myöntää erityisestä syystä esikoululaiselle ilmaisen kuljetuksen, vaikka matka olisi alle 3 km. Huoltajan tulee tehdä asiasta anomus sivistyslautakunnalle.

Muut esikoululaiset voivat saada maksullisen kuljetuksen, jos takseissa on tilaa ja reitti sopii taksien aikatauluihin. Kuljetusmaksu on tällöin 2 €/toimintapäivä. Maksu laskutetaan perheiltä jälkikäteen kuukausittain. Vanhemmille, jotka kuljettavat esikoulukuljetukseen oikeutetun lapsensa, maksetaan avustusta 0,20 €/km. Korvausta maksetaan toteutuneiden kuljetusten mukaan enintään kahdesta yhdensuuntaisesta matkasta/esikoulupäivä.

Marttilassa esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä ja tarvittaessa ryhmä jaetaan kahteen, jolloin toinen ryhmä saa opetusta aamupäivällä ja toinen iltapäivällä.

Toimi näin

Esiopetukseen haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeet lähetetään keväällä kotiin marttilalaisille ko. ikäryhmään kuuluville. Syksyllä esikoulunsa aloittaville ja heidän vanhemmilleen järjestetään keväällä esikoulun tiloissa tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuus. Hakemuslomakkeet palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä suoraan esikouluun. Esiopetukseen voi hakea määräajan jälkeen vain erityisestä syystä, esim. perheen muutto Marttilaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMarttilan kunta
Palvelusta vastaaMarttilan kunta
Alue Marttila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Marttilan kunta
Päivitetty: 9.2.2022