suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Esiopetus pohjautuu opetusministeriön antamiin perusteisiin ja kunnan vahvistamaan opetussuunnitelmaan. Pohjana esiopetuksen toimintasuunnitelmille on kunnan esiopetussuunnitelma. Henkilöstö vastaa siitä, että opetussuunnitelmaa toteutetaan käytännössä niin, että jokainen esiopetukseen osallistuva lapsi saa hyvää opetusta. Esiopetusyksiköissä noudatetaan paikallisia turvallisuussuunnitelmia, oppilashuoltosuunnitelmia ja kiusaamisen vastaisia suunnitelmia.

Päiväkodista vieraillaan esiopetusyksikössä esiopetuksen alkamista edeltävänä keväänä. Useimmissa esiopetusyksiköissä järjestetään ilta, jossa lapset ja huoltajat voivat käydä esiopetusyksikössä ja tutustua siellä esiopetuksen tavoitteisiin ja toimintaan.

Toimi näin

Yleensä lapsi aloittaa esiopetuksessa sinä vuonna, jona hän täyttää kuusi vuotta. Huoltajat saavat kirjallisen tiedotteen esiopetukseen ilmoittautumisen ajankohdasta. Tieto on myös kunnan verkkosivustolla. Huoltajat saavat myös tietoa mahdollisuudesta hakea esioppilaalle tarvittaessa aamuisin ja/tai iltapäivisin varhaiskasvatusta (päivähoitoa). Ilmoittautumiset ja hakemukset tehdään sähköisesti. Koulukuljetuksen tarpeesta ilmoitetaan kohdassa ”lisätiedot”. Samalla kun lapsi ilmoitetaan esiopetukseen, huoltajat voivat antaa suostumuksensa siihen, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä yhteistyökumppaneihin, kuten lastenneuvolaan tai muuhun varhaiskasvatukseen lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Ennen kuin lapsi aloittaa esiopetuksessa, varhaiskasvatuksesta annetaan esiopetushenkilöstölle tiedot lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta. Ennen koulun alkua, esiopetushenkilöstön ja koulun henkilöstön välillä käytävien siirtokeskustelujen yhteydessä, perusopetus saa tietoa lasten tuen tarpeista ja siitä, mitä tukia lapset ovat saaneet esiopetuksessa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 17.12.2019