suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Leppävirran kunta järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Päivittäinen esiopetusaika voi vaihdella toimipaikoittain. Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa koulun lukuvuotta pienin poikkeuksin. Lapsen ensisijai ...

Toimi näin

Esiopetusikäiset leppävirtalaiset lapset saavat tiedotteen erikseen vuosittain keväällä esiopetukseen ilmoittautumisesta toimintaohjeineen.

Ilmoittautuminen esiopetukseen, esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus sekä kuljetustarve ilmoitetaan samalla sähköisellä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos lapsi esiopetuksen lisäksi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, vanhemmat järjestävät kuljetuksen.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Leppävirran kunta

Palvelusta vastaa

Leppävirran kunta
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 10.11.2023