suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Keskeisenä tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan riittävän varhain ja näin ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, mikä tarkoittaa noin neljä tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Laihian kunnassa esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusryhmissä.

Toimi näin

Kaikille esiopetusikäisten lasten huoltajille lähetetään keväisin tiedote esiopetukseen hakemisesta ja hakulomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti 6-vuotiaana. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 24.6.2020