suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Esiopetus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Esiopetus järjestetään sen koulun yhteydessä, jossa lapsi todennäköisemmin ensiluokkalaisena aloittaa. Esiopetus on velvoittavaa 4 tunnin maksutonta esiopetusta (700 tuntia/vuosi), joka toteutuu vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Jokaisen esiopetusikäisen lapsen on osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tarvittaessa varhaiskasvatus t ...

Toimi näin

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu verkossa erikseen ilmoitettavana aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Velvoite osallistua esiopetukseen on kaikilla:

• 6-vuotiailla

• 7-vuotiailla lapsilla, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulua

• 5-vuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 14.9.2023