suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Keiteleellä esiopetusta järjestetään keskustassa olevassa Nilakan yhtenäiskoulussa perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä. Toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin kun matka kotoa kouluun on yli kolme kilometriä, tai jos se oppilaan ikä tai muut olosu ...

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivulla. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisessä Daisy-palvelussa. Jos se ei ole huoltajalle mahdollista, lomakkeen saa päiväkodista tai kunnanvirastolta.

Samalla voi tarvittaessa hakea myös päivähoitopaikkaa. Esiopetuksen päivähoidosta peritään asiakasmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Keiteleen kunta

Palvelusta vastaa

Keiteleen kunta
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 1.11.2023