suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Esiopetusta annetaan 19 tuntia viikossa. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista kasvatusta ja opetusta. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa tarjoamalla hänelle myönteisiä oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen vertaisryhmän jäsenten ja muiden lasten sekä aikuisten kanssa.

Esiopetukselle on asetettu valtakunnalliset yleiset tavoitteet. Niiden mukaan esiopetuksen tehtävänä on tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyinen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksessa ei ole oppiainejakoa, vaan esiopetuksen sisältöalueita ovat kieli ja kommunikaatio, matemaattiset käsitteet, luonto- ja ympäristötieto, uskonto, etiikka, liikunta, terveys sekä eri taidemuodot. Esiopetuksessa harjoitellaan ja valmistaudutaan koulua varten pitkälti leikin avulla. Leikki on tärkeä opetus- ja oppimismuoto. Lapsi ei leiki oppiakseen, vaan oppii monia asioita leikissään.

Kenelle ja millä ehdoin

Huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen, joka kestää vuoden ja alkaa 6-vuotiaana. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille esiopetusta tarjotaan kaksi vuotta ja sen toivotaan alkavan 5-vuotiaana. Ilomantsin kunta järjestää esiopetuksen antamisen alakouluissa. Esiopetus perustuu opetushallituksen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ja Joensuun seudun esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joissa määritellään opetuksen tavoitteet, toteuttamisen periaatteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan tuki.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 16.3.2021