suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Hankasalmi
  • Julkinen palvelu

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Hankasalmen kunnassa järjestetään esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Alakouluilla järjestetään esiopetusta niille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa. Ristimäen koulussa esiopetus järjestetään 0.-2.yhdysluokassa. Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus on tark ...

Toimi näin

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu helmikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Hankasalmen kunta

Palvelusta vastaa

Hankasalmen kunta
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 20.12.2021