suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Esiopetus

  • Palvelu
  • Eura
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen tervettä itsetuntoa pyritään vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen niin ikätovereiden kuin aikuisten kanssa.

Euralaisessa esiopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, positii ...

Toimi näin

Eurassa perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että koulujen yhteydessä toimivissa esiopetusyksiköissä. Esiopetusta annetaan koulujen työpäivinä 4 h päivässä. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen esiopetusajan.

Esiopetusta annetaan vuoden aikana vähintään 700 tuntia. Jos lapsi ei osallistu järjestettyyn esiopetukseen, tulee huoltajan huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan.

Kenelle ja millä ehdoin

LUKUVUONNA 2023-2024 ESIOPETUSTA JÄRJESTETÄÄN SEURAAVISSA YKSIKÖISSÄ:

  • päiväkoti Euranrinkilä
  • Kauttuan päiväkoti
  • Honkilahden päiväkoti
  • Panelian koulun esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus
  • Kiukaisten koulun esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Euran kunta

Palvelusta vastaa

Euran kunta
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 13.9.2023