suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Rautalampi
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksessa oppilashuolto tarkoittaa lapsen hyvinvoinnin tukemista esikoulussa. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Esiopetuksen oppilashuoltoa valmistelevat ja toteuttavat seuraavat ryhmät:

- yksikkökohtainen monialainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä: esiopetuksen henkilökunta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatusjohtaja, kuraattori ja vanhempien edustaja suunnittelevat ryhmää koskevat oppilashuoltoasiat. Lisäksi kuullaan mahdollisia asiantuntijoita. Kokoontuu esiopettajan kutsusta heti toimintakauden alussa.

- yksilökohtainen monialainen oppilashuoltoryhmä: kokoontuu lapsen asioissa tarvittaessa, mukana lapsen opettaja, varhaiserityisopettaja sekä mahdolliset asiantuntijat.

Esiopetuksen oppilashuoltopalveluja ovat lasten neuvola, neuvolalääkäri, hammashoito, perheneuvolan psykologi ja koulukuraattori.

Esiopetuksen ulkopuoliset muut yhteistyötahoja ovat puheterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalitoimi sekä muut lasta mahdollisesti kuntouttavat tahot.

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja yksilönä että yhteisön jäsenenä.

Henkilökohtaisena palveluna lapsi ja perhe voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluita, perheneuvolan psykologin ja koulukuraattorin palveluita. Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia sekä suojata Tarvittaessa lapsen asioissa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Esiopetuksen ulkopuoliset muut yhteistyötahoja ovat puheterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalitoimi sekä muut lasta mahdollisesti kuntouttavat tahot.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautalammin kunta
Palvelusta vastaaRautalammin kunta
Alue Rautalampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 31.5.2021