suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla tarkoitetaan esiopetuksessa olevan lapsen hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja sen mukaiset palvelut koskevat esiopetusta. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana, yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilailla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Toiminta on sekä yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä että yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä oppilashuoltopalvelut.

Oppilashuoltopalveluilla tarkoitetaan oppilashuollon kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuollon palveluita.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPunkalaitumen kunta
Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 23.10.2020