suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, jolla huolehditaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Närpiössä toimii oppilashuollon moniammatillinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniä ovat sivistystoimenjohtaja sekä erityisopettajien, erityislastentarhanopettajien, kuraattori- ja psykologipalvelujen, kouluterveydenhoidon sekä sosiaalitoimen edustajat.

Närpiön oppilashuollon paikalliset tavoitteet:

Tukea yleistä ja yksilöllistä hyvinvointia

Luoda terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

Edistää psyykkistä terveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä

Edistää hyvinvointia

Tukea oppimisprosessia

Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville ja kaikille oppilashuoltopalveluista vastuussa oleville. Koulun henkilökunta kantaa ensisijaisen vastuun kouluyhteisön hyvinvoinnista.

Sivistystoimi vastaa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluista, kun taas perusturvatoimi vastaa kouluterveydenhuollosta ja koululääkäripalveluista.

Esiopetuksen oppilashuollon järjestää kunta yhteistyössä lapsen ja lapsen huoltajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieliruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 28.6.2021