suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaa kunta järjestää oppilailleen kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuollon. Esiopetusikäiset kuuluvat neuvolan terveydenhuollon piiriin. Yksikkökohtaisesti laaditaan suunnitelmia lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Samalla kiinnitetään huomiota koko yhteisön hyvinvointiin. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Laukaassa pääpaino on ennaltaehkäisevällä yhteisöllisellä oppilashuollolla. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Aloitteen oppilashuoltopalveluihin hakeutumisesta voi tehdä myös huoltaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolenaiheen. Oppilashuoltopalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia sekä vapaaehtoisia.

Toimi näin

Laukaan kouluissa toimii kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia. Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin Wilman välityksellä tai puhelimitse ja jättää tarvittaessa viestin sekä yhteystietosi vastaajaan.

Voit ottaa yhteyttä myös Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskukseen.

Laukaan koulujen ja lukion kouluterveydenhuollosta vastaa Keski-Suomen seututerveyskeskus. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot sekä puhelin- ja vastaanottoajat löytyvät Seututerveyskeskuksen verkkosivulta.

Laukaan oppilashuollon palveluista sekä niiden saatavuudesta kerrotaan myös perusopetuksen yhteisessä lukuvuositiedotteessa sekä koulujen omissa oppilashuoltosuunnitelmissa ja lukuvuositiedotteissa. Ne löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Lisätietoja oppilashuollosta löydät myös kunnan verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021