suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaa kunta järjestää oppilailleen kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuollon. Esiopetusikäiset kuuluvat neuvolan terveydenhuollon piiriin. Yksikkökohtaisesti laaditaan suunnitelmia lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Samalla kiinnitetään huomiota koko yhteisön hyvinvoi ...

Toimi näin

Laukaan kouluissa toimii kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia. Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin Wilman välityksellä tai puhelimitse ja jättää tarvittaessa viestin sekä yhteystietosi vastaajaan.

Voit ottaa yhteyttä myös Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskukseen.

Laukaan koulujen ja lukion kouluterveydenhuollosta vastaa Keski-Suomen seututerveyskeskus. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot sekä puhelin- ja vastaanottoajat löytyvät Seututerveyskeskuksen verkkosivulta.

Laukaan oppilashuollon palveluista sekä niiden saatavuudesta kerrotaan myös perusopetuksen yhteisessä lukuvuositiedotteessa sekä koulujen omissa oppilashuoltosuunnitelmissa ja lukuvuositiedotteissa. Ne löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Lisätietoja oppilashuollosta löydät myös kunnan verkkosivulta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 20.10.2022