suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto on osa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Sillä edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä oppi ...

Toimi näin

Esiopetuksen henkilökunta on avainasemassa lapsen kehityksen havainnoinnissa. Mikäli henkilökunnalla tai vanhemmilla herää huoli lapsen kehityksen, käyttäytymisen tms. johdosta, on heillä mahdollisuus tuoda asia monialaisen oppilashuoltoryhmän pohdittavaksi.

Koulukuraattorin tai koulupsykologin tuki yksittäiselle lapselle käynnistyy huoltajan tai lasten kanssa työskentelevän ammattihenkilön yhteydenotolla. Ennen yhteydenottoa keskustellaan ensin huoltajan kanssa. Lapsen oppilashuollollisen tuen tarvetta arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yksittäisen lapsen oppilashuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. Oppilashuollon työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Huoltajan kanssa sovitaan yhdessä asian hoitamisen aikataulusta. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Joka vuosi huoltajille tehdään tyytyväisyyskysely, jonka vastauksien pohjalta esiopetus saa palautetta työstään ja mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen sekä erilaisten esille nousseiden asioiden työstämiseen. Myös esiopetuksen oppilashuoltotyöstä ja sen toimintaan liittyvistä menettelytavoista annetaan tietoa huoltajalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Laihian kunta

Palvelusta vastaa

Laihian kunta
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 20.10.2022