suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Yhteisöllistä

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä esiopetuksen henkilökunta seuraa, arvioi ja kehittää yhteisön hyvinvointia. Yleisen hyvinvoinnin tukemiseksi toteutamme yhteisöllisiä tapahtumia, vahvistamme ryhmän ystävätaitoja ja kehitämme osallisuuden mahdollisuuksia. Samalla huolehdimme esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Teemme työtä yhdessä lasten kanssa ja sinulla huoltajana on mahdollisuus olla mukana yhteisöllisessä työssä.

Yksilöllistä

Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään esiopetuksen henkilökunnan ja lapsen huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilashuollon työntekijöitä ovat koulun kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi.

Huomioimme lapsen toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatamme voimassa olevia salassapitosäädöksiä.

Toimi näin

Ole yhteydessä oman esiopetusyksikön henkilökuntaan ja kerro lapseen tai perheeseen liittyvästä huolestasi. Henkilökunta voi ohjata sinut keskustelemaan tilanteesta tarkemmin oppilashuollon työntekijöiden kanssa (kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi).

Lisäksi meillä on mahdollisuus kutsua tarvittaessa kokoon ns. monialainen asiantuntijaryhmä. Tästä saat lisätietoja esiopetuksen henkilökunnalta tai kuraattorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 23.6.2022