suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla tarkoitetaan esiopetuksessa olevan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja sen mukaiset palvelut koskevat esiopetusta, perusopetusta sekä nuorten lukio- ja ammatillista koulutusta. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Toiminta on sekä 1) yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä että 2) yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä oppilashuoltopalvelut.

Oppilashuoltopalveluilla tarkoitetaan oppilashuollon kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuollon palveluita.

Toimi näin

Oppilashuolto on osa esiopetuksen toimintaa. Jos huoltajalla on huoli lapsen hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä päiväkodin henkilökuntaan tai oppilashuoltopalveluihin.

Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, terveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä huoltaja, päiväkodin henkilökunta tai muu henkilö, joka on huomannut huolenaiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee lapsen huoltaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 25.8.2020