suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla tarkoitetaan esiopetuksessa olevan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Toiminta on sekä yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä että yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä oppilashuoltopalvelut.

Toimi näin

Yhteyttä otetaan oppilaan opettajaan, koulun terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai psykologiin. Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä lapsi itse, huoltaja, lapsen opettaja tai muu henkilö.

Kouluterveydenhoitaja Päivi Pekkonen puh. 013 330 5461

Koululääkärin vastaanotolle aika varataan terveydenhoitajan kautta.

Koulupsykologi Anu Sirviö, puh. 013 330 5477 ma-pe klo 10-11

Koulukuraattori Helena Mutanen puh. 013 330 5447 ma-pe 9-10

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Juuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 5.3.2021