suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatus ja siihen sisältyvä esiopetus muodostavat yhdessä perusopetuksen kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto on osa muun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Esiopetuksen oppilashuolto on lakisääteistä palvelua, johon lapsella on esiopetuksessa oikeus. Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, edistää lapsen suotuisaa kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetusyhteisön hyvinvointia.

Oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilö -kunnalla. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla ja ne järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Esiopetuksen oppilashuolto käsittää sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen.

Jokioisten kunnassa toimii oppilashuollon ohjausryhmä ja esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Aloitteen oppilashuollon asioissa voi tehdä lapsi, huoltaja, esiopetuksen työntekijä terveydenhoitaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä ja kuraattori-ja psykologipalvelujen edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Toimi näin

Oppilashuolto on osa esiopetuksen toimintaa. Jos huoltajalla herää huoli lapsensa hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä esiopetuksen opettajaan, kiertävään erityislastentarhanopettajaan tai oppilashuoltopalveluihin. Oppilashuoltopalvelujen eli kouluterveydenhuollon, kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan esiopetuksen omissa lukuvuositiedotteissa, sekä oppilashuoltosuunnitelmissa.

Jokioisten kunnassa kouluterveydenhuolto ja psykologipalvelut tuottaa (FSHKY) ja kuraattoripalvelut Jokioisten kunta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 13.2.2020