suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Oppilashuollon tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistaa kaikille lapsille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tärkeänä oppilashuollon tavoitteena on lapsen oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa niin, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajien kanssa.

Oppilashuollon palveluja ovat psykologin ja kuraattorin palvelut sekä terveydenhuollon palvelut. Hattulan kunnan esiopetuksessa on käytettävissä myös kiertävän erityislastentarhanopettajan ja varhaisen tuen ohjaajan palvelut. Lisäksi oppilashuollossa käytetään tarvittaessa erityisasiantuntijoita.

Kunnan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla on esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma, josta voit tarkemmin tutustua oppilashuollon järjestelyihin.

Toimi näin

Jos huolestut esiopetuksessa olevan lapsesi hyvinvoinnista, ota asia puheeksi esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Heiltä saat neuvoja ja ohjeita sekä tukea tilanteen selvittämiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHattulan kunta
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.8.2021