suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan kaupunki

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Forssa
  • Julkinen palvelu

Forssan oppilas- ja opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka koollekutsujana toimii Keskuskoulun rehtori. Lisäksi esiopetuksessa ja kouluissa toimii omia ohjausryhmiä, joiden työ painottuu yksikkökohtaisiin kysymyksiin.

Forssan esiopetuksessa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kaks ...

Toimi näin

Yksittäisen lapsen tuen tarpeen selvittämiseksi kootaan oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi monialainen asiantuntijaryhmä (MAT). Ryhmän kokoaa se varhaiskasvatushenkilöstön tai oppilashuollon työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Hän hankkii huoltajan suostumuksen ja toimii puheenjohtajana. Ryhmä valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa, että asian käsittely kirjataan lapsen yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen (Wilmaan).

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle, mukaan lukien pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Forssan kaupunki, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Forssan kaupunki
Tekstistä vastaa: Forssan kaupunki
Päivitetty: 20.10.2022