suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Äänekosken kaupunki
Alue: Äänekoski
Palvelun kieli: suomi

Äänekoskella oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on edistää esiopetusyhteisön ja oppimisympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja esiopetuksen välistä avointa vuoropuhelua. Esiopetusyksikön yhteisöllisen oppilashuollon toimintatavat kuvataan esiopetuksen yksikkökohtaisissa oppilashuoltosuunnitelmissa.

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeisenä työvälineenä kaikissa esiopetusyksiköissä on suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista. Se on kasvattajatiimin yhteinen työväline toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Siinä kuvataan tiimin sopimukset arjen turvallisesta sujumisesta ja hyvästä monialaisesta yhteistyöstä.


Kenelle ja millä ehdoin

Lakisääteinen palvelu.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Äänekosken kaupunki