suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuva lapsi voi tarvita erilaista tukea kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

Saarijärven varhaiserityiskasvatuksen linjausten mukaisesti tuen tarveta arvioidaan kolmiportaisesti: Lapselle voidaan antaa tarpeiden mukaan joko yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tarvittavat tukitoimet pyritään järjestämään mahdollisimman pitkään siihen varhaiskasvatuspaikkaan, missä lapsi on hoidossa. Kyseessä on varhaiskasvatukselle tutut toimintatavat, joita käytetään lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Tarpeen mukaan lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää, ryhmässä voi työskennellä ryhmäavustaja tai lapsen henkilökohtainen avustaja.

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä koulun, eri asiantuntijoiden ja terapeuttien kanssa. Saarijärvellä toimii moniammatillinen Varhaisen tuen ryhmä. Esiopetuksen ryhmäkohtaiset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.

Lapsen tarvitsemaa tukea (yleinen, tehostettu, erityinen) annetaan mahdolisimman varhain joko päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksen erityisopettajan ohjauksella.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Ennen lapsen tarvitsemaa tukea, asiasta keskustellaan vanhempien kanssa ja sen jälkeen varhaiskasvatuksen erityisopettaja/opettaja laativat tarvittavat asiapaperit.

Varhaiskasvatuksessa tuen tarpeen arviointi tapahtuu havainoimalla, keskustelemalla vanhempien ja mahdollisesti moniammatillisen työryhmän kanssa. Tuen tarpeen lomakkeet ovat yksi osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Esiopetuksessa tuen arviointiin käytetään opetushallituksen laatimia lomakkeita. Jokainen lapsi saa tarvittaessa yleistä tukea. Seuraava porras on pedagoginen arvio, minkä pohjalta tehostetaan tukea ja tehdään yksilöllinen opetussuunnitelma. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, niin lapsi saa erityistä tukea ja hänelle laaditaan Hojks (henkilökohtainen opetus - ja kuntoutussuunnitelma), mikä perustuu pedagogiseen selvitykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 7.11.2019