suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Rautalampi
  • Julkinen palvelu

Varhaiserityiskasvatus on osa muuta varhaiskasvatusta. Kaikilla lapsilla voi olla jossain vaiheessa tuen tarpeita, joihin vastatakseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Tällaisia tarpeita voi ilmetä fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvien syiden takia. Tällöin tukitoimet käynnistetään mahdollisimman pian oikea-aikaisesti.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten tuen tarpeista ja pedagogisista tukitoimista vastaa lastentarhanopettaja ja lapsen oman ryhmän lastenhoitajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Tukitoimien suunnittelu tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa tukitoimien arviointi tapahtuu monialaisessa yhteistyössä esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan, perheneuvolan, lastensuojelun sosiaalityöntekijän, psykologin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii henkilöstön rinnalla ja hän osallistuu tarvittaessa lapsen tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii koko kunnan varhaiskasvatuksen alueella ja konsultoi henkilöstöä sekä osallistuu tarvittaessa henkilöstön rinnalla samanaikaisopetukseen, lapsen vasu-keskusteluihin ja muuhun monialaiseen yhteistyöhön.

Esimerkkejä lasten pedagogisista tukitoimista:

Yksilöllinen vasu ja esiopetussuunnitelma kaikille, turvallinen ja säännöllinen arki, pysyvyys ja jatkuvuus ihmissuhteissa ja itsetunnon vahvistaminen, lapsen vahvuuksille perustuva tuki, strukturointi aikaan, paikkaan ja ihmisiin, tavoitteellinen pedagoginen toiminta, pienryhmätoiminta sekä ryhmäavustajien tuki sekä riittävä henkilöstöresurssit.

Kielen kehityksen tukeminen: visuaalinen materiaali, eleet ja tehostettu toiminnallinen tuki eri tilanteissa, kielikerhot, tarvittaessa monikulttuuriselle lapselle oma äidinkielen opetus ja Suomi toisena kielenä/ kielen oppimisen suunnitelma. Tunne-elämän yms. teemalliset määräaikaiset kehitystä tukevat ryhmät, joita aikuinen vetää.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautalammin kunta
Palvelusta vastaaRautalammin kunta
Alue Rautalampi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 31.5.2021