suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautalammin kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Rautalampi
  • Julkinen palvelu

Varhaiserityiskasvatus on osa muuta varhaiskasvatusta. Kaikilla lapsilla voi olla jossain vaiheessa tuen tarpeita, joihin vastatakseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Tällaisia tarpeita voi ilmetä fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvien syiden takia. Tällöin tukitoimet käynnistetään mahdoll ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Rautalammin kunta

Palvelusta vastaa

Rautalammin kunta
Tekstistä vastaa: Rautalammin kunta
Päivitetty: 31.5.2021