suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Polvijärven kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Polvijärvi
  • Julkinen palvelu

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää, ja sen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyy pulmia, joihin tarvitaan tukea. Suunnitelma tuen tarpeesta laaditaan aina lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi yhteistyössä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.

Erityistä tukea kasvulleen ja kehitykselleen tarvitsevat lapset sijoitetaan päiväkotien lapsiryhmiin ja perhepäivähoitoon. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään, tai ryhmässä lapsen arjen sujumista helpottaa ryhmäavustajan apu ja tuki.

Polvijärvellä työskentelee kiertävä erityislastentarhanopettaja, jonka tehtävänkuvaan kuuluu yhdessä huoltajien ja ammattihenkilöiden kanssa ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Lisäksi tyhön kuuluu varhaiskasvatuksen työntekijöiden ohjausta ja konsultaatiota. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) työskentelee koko kunnan alueella kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perhepäivähoidossa. Esiopetuksen osa-aikainen erityisopetus sekä kirkonkylällä että Sotkumassa kuuluvat myös kelton vastuualueeseen.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPolvijärven kunta
Palvelusta vastaaPolvijärven kunta
Alue Polvijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Polvijärven kunta
Päivitetty: 3.11.2021