suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Saat lapsellesi kehityksen ja oppimisen tukea lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä sekä varhaiskasvatuksen kerhoissa erilaisin joustavin järjestelyin.

Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (varhaiserityisopettajat) t ...

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos päiväkodissa oleva lapsesi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta kehityksensä tueksi, ota yhteyttä varhaiserityisopettajaan.

Jos perhepäivähoidossa oleva lapsesi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta kehityksensä tueksi, keskustele asiasta perhepäivähoitajan kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Palvelun toteuttaa

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun kaupunki
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 10.2.2022