suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Jos lapsi tarvitsee erityistä tukea ja kasvatusta fyysisen syyn, tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan varhaiskasvatuspaikan. Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti. Lapsille voidaan järjestää kunnissa erityisvarhaiskasvatusta eri tavoin. Se voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Nurmeksessa tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja hoitomuodosta keskustellaan lapsen huoltajien kanssa. Tukea tarvitsevan lapsen on mahdollisuus sijoittua lähialueensa päiväkodin tai perhepäivähoidon lapsiryhmään tai päiväkodin pienryhmään. Tuen suunnittelussa tehdään yhteistyötä huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen tarvitsemasta tuen määrästä ja laadusta riippuen, ryhmiin pyritään kohdentamaan lisäresursseja, joita ovat esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen tai avustajan sijoittaminen lapsiryhmään.

Toimi näin

Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy) viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Voit täyttää varhaiskasvatushakemuksen myös kaupungin asiointipisteissä. Varhaiskasvatushakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Tee oma varhaiskasvatushakemus jokaisesta päiväkotihoitoon hakevasta lapsesta. Tee varhaiskasvatushakemus heti, kun haet koulutukseen tai opiskelemaan, ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Nurmekseen tai olet palaamassa töihin esimerkiksi hoitovapaan jälkeen. Edellä mainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Voit aina peruuttaa varhaiskasvatushakemuksen, mikäli lapsesi ei tarvitsekaan varhaiskasvatuspaikkaa. Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan, tee (muutosilmoitus) toive hoitopaikan vaihdosta Daisy-asiointipalvelusssa (eDaisy).

Lisätietoja varhaiskasvatuksen aluejohtajilta puh. 040 104 5318, 040 104 5319 tai varhaiskasvatusyksikön johtajalta, puh. 040 104 1221.

Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelyä varten Daisy-asiointipalvelussa (eDaisy) viimeistään ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Mikäli et toimita asianmukaisia tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu, kunnes toimitat tulotiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisvarhaiskasvatusta tarvitsevalla lapsella tulee olla alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

Palvelu on maksullinen.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, bruttotulot ja huoltajien valitsema, ennalta sovittu ja ilmoitettu lapsen tarvitsema varhaiskasvatusaika kalenterikuukaudessa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNurmeksen kaupunki
Palvelusta vastaaNurmeksen kaupunki
Alue Nurmes
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 13.2.2020