suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu
Alue Naantali
Palvelun kieli suomi

Erityisvarhaiskasvatus on tarkoitettu erityistä hoitoa ja tukea tarvitseville lapsille. Ongelmien varhainen havaitseminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää. Erityisvarhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata näille lapsille kuntouttava toimintaympäristö päivähoidossa.

Tavoitteena on yhdessä perheen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tukea lapsen kehitystä ja oppimisvalmiuksia, ja pyrkiä kaikkien lasten kohdalla oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Kaikissa Naantalin päiväkodeissa toteutetaan kuntouttavaa toimintaa yksilö- ja/tai pienryhmäopetuksena. Tarvittaessa lapsen tai ryhmän tukena on erityispäivähoitaja.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat vastuussa lapsen kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä perheen, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja muun kuntouttavan tahon kanssa.

Naantalin erityisvarhaiskasvatuksessa toimii kolme kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti työskentelevää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.


Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi erityisen tuen tarpeen yksilöllisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja arvioi tuen tarpeen yksilöllisesti.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki