suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Lapsen tarvitsema kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään tarpeen ilmettyä, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti vertaisryhmässä lähipäiväkodissa. Tuen järjestämisestä vastaavat lastentarhanopettajat yhteistyössä muun henkilöstön sekä asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa lapselle pyritään järjestämään paikka integroidussa pienryhmästä. Lapsiryhmään voidaan myös palkata harkinnanvaraisesti lasten erityisohjaajan lisäresurssi. Lapsen saama tuki on asteittain vahvistuvaa eli yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Yleinen tuki kuuluu jokaiselle lapselle ja ensisijaisesti siinä tarkastellaan oppimisympäristöä ja pedagogisia ratkaisuja. Tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan eli VASUun, eli tavoitteet, toimintamallit ja tukitoimet. Tehostettua tukea järjestetään lapselle, jonka tuen tarve on tunnistettu ja hän tarvitsee useita eri tukimuotoja. Tuen suunnittelu perustuu erilliseen pedagogisen arvioon ja se kirjataan lapsen VASU:an. Erityistä tukea annetaan lapselle, jonka tuen tarve on pysyvää ja jonka tuen tarve on tutkittu ja siitä on asiantuntijalausunto. Erityisen tuen piiriin tulevan lapsen tuen suunnittelu ja toteuttaminen perustuu kirjalliseen pedagogiseen selvitykseen ja kirjataan osaksi lapsen VASU:a, tarvittaessa voidaan käyttää erillistä liitettä. Suunnitelma tuen järjestämiseksi laaditaan yhteistyössä lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on erityisopetuksen asiantuntija ja toimii kasvattajatiimin jäsenenä tuen kaikilla tasoilla.

VEOn tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstöä havainnoimaan ja tunnistamaan lasten erilaiset tuen tarpeet mahdollisimman varhain sekä osallistua erityisopetuksen asiantuntijana lapsen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastenerityisohjaajan harkinnanvaraisen resurssin saaminen edellyttää kokonaistilanteen perusteellisen selvityksen ja päätökset tehdään toimintavuosittain arvioituna "Kasvun ja oppimisen tuessa". Kuntouttava osa- tai kokopäivähoito koskee kehitysvammaisia lapsia. Kehitysvammaisen lapsen päivähoitomaksuun liittyvä päätös tehdään aina pedagogiseen selvityksen sekä Kouvolan vammaispalveluiden antamien päätösten perusteella. Lapsen erityishuolto-ohjelmaan (EHO) kirjataan kuntouttavan päivähoidon osuus.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Erityisvarhaiskasvatuksen tuen piirissä olevan lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy Kouvolan kaupungin päivähoitomaksujen määräytymisperusteiden mukaisesti, perustuen lakiin ja siihen liittyviin asetuksiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 29.1.2019