suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen tukea. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Kehityksen ja oppimisen tukea lapsi voi tarvita silloin kun:

- puheen kehittyminen, psyykkinen, fyysinen tai/ja sosiaalinen kehitys on viivästynyt tai häiriintynyt

- vanhemmat ja/tai päivähoidon henkilökunta on huolestunut lapsen kehityksestä

- on sosiaalisia vaikeuksia

- oppimisvaikeuksia esiintyy

tai jonkun muun syyn takia tarvitsee erityisiä toimenpiteitä.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Juuan kunnan varhaiskasvatuksessa lapsen tuen ja arvioinnin lähtökohtana on kasvatushenkilöstön ja huoltajien yhteiset havainnot.

Palvelu on maksullinen.

Erityistapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla myös maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuuan kunta
Palvelusta vastaaJuuan kunta
Alue Juuka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 18.8.2020