suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Jos lapsi tarvitsee kehityksen ja oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa, niin sitä järjestämme sekä päiväkodissa että perhepäivähoidossa. Joensuun seudulla tukea annetaan kolmiportaisuuden periaatteiden mukaisesti. Tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Teemme yhteistyötä, erityislastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen muun henkilöstön, lapsen ja lapsen huoltajien ja mahdollisesti muiden tuen järjestämisen kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Tuki voi olla yleistä tai tehostettua tukea. Yleinen ja tehostettu tuki on määritetty tarkemmin seudullisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ja lapsen omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 4.2.2022