suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iitin kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Iitti
  • Julkinen palvelu

Varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman kehityksensä ja tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta sekä hoitoa. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun lapsella on tuen tarvetta. Lapsi voi saada tukea myös muiden lapsia sekä perheitä koskevien palvelujen kautta, kuten; lastenneuvolasta, kasvatus ...

Toimi näin

Huoltajan kanssa keskustellaan tuen saamisen mahdollisuudesta, tuen keskeisistä periaatteista sekä sovitaan lapselle annettavasta tuesta ja tuen toteuttamisen muodoista. Lapsi osallistuu yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, ikäänsä ja kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla.

Huoltajaan ollaan yhteydessä heti, jos lapsella ilmenee kehityksen/oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista.

Annetun tuen vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti ja suunnitelmaa tulee muuttaa tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteiden saavuttaminen tulee kirjata ja tavoitteita muuttaa uutta tarvetta vastaaviksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä, jos tuen tarve tai toimenpiteet ovat päättyneet.

Tuen tarve arvioidaan aina lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetukseen osallistuvan lapsen kasvun ja oppimisen tuesta määrätään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Iitin kunnassa on kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka kiertää säännöllisesti kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on varhaiskasvatuksessa erityispedagogiikan asiantuntijan tehtävä. Hänen tehtävänään on toimia tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalvelujen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä, antaen yksilö- ja ryhmäohjausta sekä toimien mukana ryhmien arjessa.

Tuen seuranta ja arviointi:

  • tavoitteiden toteutumisen seuranta
  • tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat

Lapsen tuen tarpeen seuranta ja arviointi toteutetaan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Lapsen tuen tarpeen määrään ja ikään liittyen seuranta-aika vaihtelee. Arviointiaika kirjataan suunnitelmaan moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen. Varhaiskasvatusmaksujen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Iitin kunta

Palvelusta vastaa

Iitin kunta
Tekstistä vastaa: Iitin kunta
Päivitetty: 6.9.2022