suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Erityiset ohjeistukset: Botuliinipistokset (esteettiset)

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Botuliinitoksiinipistokset (esteettiset)

Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on terveydenhuoltoa myös silloin, kun se annetaan esteettisessä tarkoituksessa.

Botuliinitoksiinipistoksia voivat antaa lääkärit tai asianmukaisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat* lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon toimintayksikössä. Lääkärit voivat antaa pistoksia vastaanottotoimintaansa liittyen, mutta sairaanhoitajien* antamiin botuliinipistoksiin yrityksen täytyy hakea erillistä lupaa.

Sairaanhoitaja* voi antaa pistoksia lääkärin valvonnassa

Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen ja määrää botuliinitoksiinivalmisteen potilaskohtaisesti. Lääkäri voi kuitenkin siirtää botuliinitoksiinin pistämisen terveydenhoidon toimintayksikössä työskentelevälle asianmukaisen koulutuksen saaneelle sairaanhoitajalle*. Lääkärin on oltava pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa eli terveydenhoitoyksikössä paikalla.

Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia potilasasiakirjamerkinnät.

Toimi näin

Lääkäri voi antaa botuliinitoksiinipistoksia, kun on tehnyt ilmoituksen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

Sairaanhoitajan* täytyy tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus botuliinitoksiinipistosten antamisesta lääkärin valvonnan alla.

Lupahakemuksen liitteet

Lähetä liitteenä lupahakemuksen muiden liitteiden lisäksi

  • kopio sairaanhoitajan* lisäkoulutuksesta botuliinitoksiinipistosten antamiseen
  • lääkärin allekirjoittama lupa sairaanhoitajalle*, että tämä saa antaa botuliinitoksiinipistoksia lääkärin välittömän valvonnan alla
  • lääkehoitosuunnitelma ja sen liitteenä kuvaus botuliinitoksiiniprosessista (linkki: LÄÄKEHOITO BOTULIINOTOKSIINIHOIDOT).

  • tarkoitetaan tässä tekstissä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä

Kenelle ja millä ehdoin

Itsenäinen ammatinharjoittaja

Lääkäri voi antaa botuliinitoksiinipistoksia, kun on tehnyt ilmoituksen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

Sairaanhoitajan* täytyy tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus botuliinitoksiinipistosten antamisesta lääkärin valvonnan alla. Sairaanhoitaja* voi pistää vain terveydenhuollon toimintayksikössä, ei kauneudenhoitoloissa.

Sairaanhoitajan* täytyy lähettää ilmoituksen liitteenä

  • kopio todistuksesta botuliinipistosten antamiseen ja
  • lääkärin lupa botuliinipistosten antamiseen.

  • tarkoitetaan tässä tekstissä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä

Lue lisää esteettisten botuliinitoksiinihoitojen antamisesta Valviran muistiosta:

https://www.valvira.fi/documents/14444/9473995/Botuliinitoksiinihoitojen_antaminen.pdf/bce7837d-2a97-217a-32cf-00f9c0c4d70f

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 6.5.2021