suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Erikoiskuljetuslupa ja siihen liittyvät velvoitteet

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massa-rajat, on erikoiskuljetus. Kaikki erikoiskuljetukset eivät kuitenkaan tarvitse erikoiskuljetuslupaa, sillä EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa.

Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden, kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden, kuljetukset. Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin.

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia.

Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille. Reitti kuvataan käyttäen tienumeroita sekä paikkakuntien ja liittymien nimiä. Reitti on voimassa vain menosuuntaan.

Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua. Reitistöissä on annettu myös korkeusrajoituksia sekä lueteltu siltoja, joita ei saa ylittää.

Lupa voidaan kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Toimi näin

Hae erikoiskuljetuslupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupaa voi myös hakea postitse. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Laita hakemukseen yhteyshenkilön puhelinnumero, koska lupakäsittelyssä pyydetään yleensä lisätietoja kuljetuksesta. Uusittaessa vanhaa reitti- tai reitistölupaa, hakemukseen kannattaa lisätä vanhan luvan numero tai kopio vanhasta luvasta.

Lupakäsittelyn jouduttamiseksi hakemuksessa tulee olla vähintään tiedot luvan saajasta, tarkasta lähtöpaikasta ja määräpaikasta sekä luvan mitat.

Mikäli kuljetus edellyttää muutoksia tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin, muutoksiin pitää hakea erikseen tienpitäjältä työlupaa. Työlupa haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi luvansaaja voi myös itse hakea ennakkoon tienpitäjän suostumusta katuverkon käyttöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Erikoiskuljetusten lupaehdot ovat kaikille samat. Lupaehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja, kuten ilmoitusehto, poliisiehto tai sillanvalvonta.

Tarkemmin erikoiskuljetusehtoja on kuvattu erillisessä lupamääräyksessä.

Erikoiskuljetuslupa on voimassa vain erikoiskuljetuksella ja vain luvassa mainitulla reitillä/reiteillä. Erikoiskuljetuslupa tai lupajäljennös liitteineen on pidettävä kuljetuksen mukana.

Käyttämättömään ja laskuttamattomaan lupaan voidaan kerran tehdä vähäisiä muutoksia.

Kuljetuksen peruuntuessa lupamaksua ei hyvitetä tai palauteta. Peruuntuneen kuljetuksen lupaan sisältynyt sillan ylityksen valvontamaksu voidaan kuitenkin hyvittää asiakkaalle vähentämällä siitä ensin käsittelymaksu.

Erikoiskuljetuslupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos erikoiskuljetusta koskevia säädöksiä tai asetettuja ehtoja ei noudateta tai luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Palvelu on maksullinen.

Lupapäätöksistä peritään suoritemaksu valtioneuvoston maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaisesti.


Käsittelyaika

Ajankohtaista tietoa lupien käsittelyajoista löytyy erikoiskuljetusten verkkosivulta kohdasta ajankohtaista. Mikäli lupaan kuuluu useita reittejä, luvan käsittely voi kestää kauemmin. Erittäin raskaiden kuljetusten lupien käsittelyaika on pidempi. Puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

Voimassaoloaika

* Ajoneuvo tai -yhdistelmä on rekisteröity tai käyttöönotettu EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella: 1 vko * Luvassa on erikoisehto: 6kk * Kokonaismassa on yli 120 tonnia: 3kk * Kokonaismassa on enint. 120 tonnia: 6 kk * Akseli-, teli- ja kokonaismassat ovat ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaiset ja leveys on enintään 7 m tai yhdessä lupapäätöksessä on väh. 3 kuljetuslupaa: 12kk * Ennakkopäätös: 3kk Ajoneuvon täyttäessä useampia ehtoja sovelletaan aina lyhintä voimassaoloaikaa

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.9.2021