suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Maarakentamisessa voidaan käyttää puhtaita mineraalisia ja muita jäte-eriä (esim. betonimurske) vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia.

Jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa seuraavin edellytyksin:

- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle,

- sijoituspaikka ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella ja etäisyys talousvesikaivoon on riittävä,

- materiaali on murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi,

- jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään ja

- jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä.

Sijoittajan on oltava selvillä jäte-erien puhtaudesta ja haitattomuudesta.

Jätteen sijoittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Vantaan ympäristökeskukseen vähintään 30 vrk ennen sijoittamista. Ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat analyysitulokset, karttapiirros sijoituspaikasta sekä selostus siitä, miten jätteet aiotaan sijoittaa maaperään.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa jätteen käytöstä maarakentamisessa on annettava tieto uudelle haltijalle.

Ammattimainen tai laitosmainen jätteenkäsittely ja jätteen hyödyntäminen vaatii aina ympäristöluvan tai muun hyväksynnän. Ympäristölupaa ei tarvita, mikäli hyödynnettävän jätteen määrä on vähäinen (< 1000 t), eikä sijoituskohde sijaitse pohjavesialueella. Jäte voidaan hyödyntää kirjallisella ilmoituksella Vantaan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:ään perustuen.

Jätteen maaperään sijoittamista suunnittelevan on syytä olla yhteydessä ympäristökeskukseen hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Toimi näin

Hae ympäristölupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai aluehallintovirastolta.

Epäselvissä tilanteissa viranomaiset neuvovat, mille viranomaiselle sinun tulee toimittaa hakemuksesi.

Ympäristötarkastajat sähköposti - Yhteissähköposti: ymparistotarkastajat@vantaa.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitsee ympäristöluvan. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Ympäristölupa pitää hakea, jos toiminta laajenee tai alkaa tuottaa päästöjä tai jos siinä tapahtuu jokin muu merkityksellinen muutos.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tulee saada myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Jos hakijan hankkeeseen liittyy ympäristölupatarpeen lisäksi muiden ympäristöllisten lupien tarvetta, hän voi pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen yhdenaikaistaa eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 17.10.2021