suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Eräiden eläinperäisten tuotteiden ja elävien eläinten tuonti EU:n ulkopuolelta - tuontilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tuontilupa haetaan Ruokavirastosta sellaisille eläinperäisille näytteille tai esineille, joilla ei ole lainsäädännössä yhtenäisiä tuontiehtoja.

Myös koe-eläimeksi tuotavat selkärangattomat eläimet, kuten hyönteiset, ja vesiviljelyeläimet, kuten kalat, tarvitsevat tuontia varten Ruokavirastosta tuontiluvan.

Muut elävät eläimet, joille ei ole yhtenäisiä harmonisoituja tuontiehtoja Euroopan unionissa, vaativat myös tuontiluvan. Tällaisia eläimiä ovat mm. eläintarhaeläimet. HUOM! Eläville eläimille tuontilupa myönnetään vain harvoin.

Vesiviljelyeläimiä saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Jos luonnonvaraisia vesieläimiä tuodaan muuhun kuin viljelylaitokseen, tulee niiden tuontiin hakea Ruokavirastosta tuontilupa. Tuontiluvan saanti edellyttää aina, ettei tuonnista aiheudu eläintautien leviämisen riskiä.

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tutkimukseen osana diagnostisia toimia tai määritykseen tieteen ja tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa.

Kaupalliset näytteet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita.

Näyttelyesineet ovat eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa.

Toimi näin

Hae erälle tuontilupa Ruokavirastosta käyttämällä kaavaketta, joka löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. Eläinten tuontiin käytetään samaa kaavaketta ja se täytetään soveltuvin osin, mm. sivutuoteluokka-kohdan voi jättää tyhjäksi. Lähetä täytetty lomake Ruokavirastoon sähköpostilla osoitteeseen tuontilupa@ruokavirasto.fi. Tuontiluvan käsittely kestää 1-4 viikkoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti Suomeen tai kauttakuljetus Suomen kautta on sallittua ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla. Tuontiluvassa asetetaan tuontia koskevat välttämättömät tuontiehdot, joten lue se huolella läpi. Tuontilupa voidaan myöntää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ilmoitathan millä kielellä luvan tarvitset

Palvelu on maksullinen.

Tuontilupa on maksullinen


Käsittelyaika

käsittelyaika 1-4 viikkoa

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa pääsääntöisesti 2 vuotta myöntämispäivästä lähtien.

Tausta ja lainsäädäntö

EU:n ulkopuolelta tulevaa tuontia koskeva kansallinen lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 19.11.2020