suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Ennakoimattomien kulujen korvaaminen siviilipalveluspaikalle

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Siviilipalveluskeskus
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Siviilipalveluspaikka voi hakea Siviilipalveluskeskukselta korvausta siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta syntyneistä poikkeuksellisen suurista kuluista, joista palveluspaikan ei voida katsoa kohtuudella selviävän. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ennakoimattomat sairaudenhoitokulut.


Toimi näin

Palveluspaikka hakee korvausta kuluihin erillisellä hakemuslomakkeella.

Hakemukseen liitetään:

  • tositteet kustannuksista ja suoritetuista maksuista
  • selvitys poikkeuksellisten kustannusten aiheutumisesta

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluspaikka voi hakea korvausta ennakoimattoman suuriin kuluihin jälkikäteen tositteita ja selvitystä vastaan. Päätöstä tehtäessä Siviilipalveluskeskus ottaa huomioon palveluspaikan koon ja taloudelliset edellytykset suoriutua syntyneistä kuluista.

Hakemuksen käsittelyaika on noin yksi kuukausi.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Siviilipalveluskeskus